top of page

Skissetyper

Overordnet prosjektplan: Til grunn for både søknader om medfinansiering og lisenssøknader vil det gjerne ligge en overordnet prosjektplan. Her er innhold det dominerende momentet, og ikke kvaliteten på teksten. Samtidig henger dette godt sammen. Vi bidrar med en helhetlig forretningsmessig og teknisk forståelse, som vi kombinerer med en forståelse for hva forventningene blir hos de som evaluerer lisenser- og finansieringssøknader; som ofte vil være et nyttig bidrag til prosjektplaner. 

Medfinansiering: Ofte vil de som bygger et innovativt eller miljøvennlig skip eller annet større pilotprosjekt kunne få offentlig medfinansiering fra kilder som Enova med mer i Norge og EU (Horisont 2020/Europa og fra 2021 Innovation Fund). I EU-søknadene har en rundt 140 sider tekst per søknad (70 sider + to større vedlegg). I en stor Enova-søknad, hvor det ofte kan være større midler enn i en EU-søknad, er det dokumentasjonskrav både i søknad og ofte en forventning om utarbeidelse av beregninger som LCA-analyser. Mange av disse søknadene er samtidig konkurranseutsatt, i feks EU-søknadene får de aller fleste som søker ingenting. I en slik situasjon er det ofte en fordel å samarbeide med et erfarent konsulenthus på områdedet. 

Lisenssøknader: Prosjekter innenfor havbruk og energi, som nyttiggjør seg fellesskapsressurser, vil gjerne kreve en lisens til grunn for aktiviteten. Det er her gjerne mindre formelle krav enn i feks en EU-søknad, men kompleksitet og verdi på søknaden er fort betydelig. Vi bygger på et bredt erfaringsgrunnlag innen prosjektutvikling og kan være nyttig både for å skrive sammen teksten og for å hjelpe å forstå hva slags analyser og dokumentasjon som passer å bruke.

Rapporter middels.jpg
bottom of page