top of page

CASE

CASE Rederi: Mange av de største prosjektene våre har vært med rederier som ønsker å bygge skip med mindre utslipp (vi har jobbet med supplyskip, ferger, containerskip og kysttrafikk; med energiløsninger som batteri, ammoniakk, LOHC, flytende hydrogen og komprimert hydrogen). Rederiet vil gjerne ha krav eller føringer fra myndighet (som i fergetilfellet) eller lasteier (som nye anbud fra store energiselskap). Samtidig er en utfordring i mange av disse prosjektene at en foreslår noe som både øker CAPEX og OPEX. En må da gjerne ha en kombinasjon av avtaler med lasteier og diverse ordninger for medfinansiering (med begrunnelser kombinasjon av innovasjonshøyde og lavere energiutslipp). I de prosjektene vi har vært innvolvert i har vi hatt rollen å lede skrivearbeidet for medfinansieringsskisser til denne typen ordninger.  

Bilde%20av%20containerskip%20fra%20annen

CASE Oppdrett: Hvis en ønsker å øke produksjonen av laks i Norge er det ikke rett frem å få en ny lisens. Det er imidlertid mulig å få konsesjoner hvis en gjør noe nytt (undervisning, forskning, teknologiutvikling, landbasert etc). Hvor aktuelle disse er varierer, men det er nye ordninger på vei på dette feltet som er interessante for mange oppdrettere. Vi har jobbet med flere av disse typene lisenser tidligere, og samarbeider med svært gode akvakulturmiljø. 

I tillegg til å arbeide med lisenser er et tilknyttet felt offentlig medfinansiering. Vi har her jobbet med nye offshore konstruksjoner og digitalisering. Fremover ser vi på teknologi for CO2-reduksjon (CCSU), særlig aktuelt for landbasert oppdrett. Mange av disse teknologiutviklingsløpene kan sees i sammenheng med lisensordningene da lisensene i krever at en viser substans. 

02%20Bransjer%20Havbruk_edited.jpg

CASE Industri: I dagens situasjon hvor regjeringen har mål om å drastisk senke karbonutslipp, er det mange industrier som må tenke på nye løsninger. Eksempler vi har arbeidet med er produksjon av karbonnøytrale energibærere (flere hydrogenproduksjonssøknader), karbonfangst og energilagring (batterifabrikk). Det er her en rekke muligheter til å få offentlig medfinansiering, hvor vi har bred erfaring med alle de mest aktuelle. Dette inkluderer de største Enova-prosjekttypene, EU-prosjekter og Pilot-E. (For denne gruppen er det også publisert en helt ny type ordning, Innovation Fund, som ligner de store Enova-bevillingene, men er på europeisk nivå, som jobber med fra høsten 2020). Vår rolle har vært å være hovedforfatter på skrivearbeidet, i tillegg til at vi i økende grad bidrar på analysearbeid (her kreves det feks gjerne systematiske kvantifiseringer av CO2-reduksjonstiltak). 

shutterstock_1055150693%20(1)_edited.jpg

CASE FoU: Selv om store industrielle prosjekt er vårt hovedsatsningsområde, tar vi også oppdrag på mindre prosjekttyper. Særlig gjelder dette en ordning i Forskningsrådet som heter IPN, som er en forholdsvis enkel søknad med nokså god finansiering. Vi har her hatt kunder som har fått prosjekter innen felt som oljeutvinning, fornybar, IT etc.  Vi har også endel FoU-institutter, universitet og sykehus som kunder. Her vil vi gjerne kommentere og bistå med søknadene uten å nødvendigvis være hovedforfatter. Vi har ikke tatt betalte oppdrag for mindre søknader som Skattefunn. Hvis det kun er snakk om en Skattefunn så har vi et annet konsulentselskap som vi henviser til som gjør disse for en lav kostnad til god kvalitet, men vi har hjulpet kunder med Skattefunn (uten kostnad) hvis det henger sammen med andre prosjekttyper. 

Helse Web.jpg
bottom of page