top of page

ENERGI OG INDUSTRI

Industrien er i endring, og et av områdene vi arbeider på er nye løsninger for olje og gassbransjen. Selv om den ofte får mindre plass enn fornybar, er det Norges største næring og vi jobber med interessante prosjekter for å redusere kostnader og øke utvinning (som digitalisering og seismikk). 

Samtidig arbeider vi med nye løsninger tilknyttet strengere krav til karbonutslipp. Vi har her jobbet med satsninger på nye områder som batteriproduksjon, hydrogenproduksjon, fornybar energiproduksjon, karbonfangst med mer.

shutterstock_1055150693%20(1)_edited.jpg

En utfordring for mange av de fornybare løsningene er at de i utgangspunktet koster mer enn tradisjonelle løsninger. For å få det lønnsomt må en derfor gjerne ha medfinansiering fra steder som Enova eller EU sitt Innovation Fund, eller FoU-rettet piloteringsstøtte fra H2020/Horisont Europa. Vi støtter prosjekter både av typen utslippsreduksjon, og med teknologiutviklingsfokus (som gjerne også vil ha en utslippsreduksjonselement ved at en generelt gjør operasjoner mer effektivt, feks øker gassproduksjon med samme investeringsnivå). 

Eksempler på erfaring

shutterstock_1055150693%252520(1)_edited

Olje og gass

Med hovedkontor i energihovedstaden jobber vi med bla digitalisering og seismikk.

Hydrogen .png

Hydrogen

Vi har jobbet med hydrogenproduksjon, hvor det er på gang flere store prosjekter. 

Batteri kun en.jpg

Batteri

Fornybare løsninger krever lagring, og vi har jobbet med nye batteriteknologier.

bottom of page