top of page

HAVBRUK

Eksport av laks er allerede en av Norges største eksportnæringer, ​og regjeringen har en strategi om drastisk øke produksjonen. For å gjøre dette tilrettelegges det for bruk av nye arealer, på land og til havs, i tillegg til at en ser på løsninger for lukkede anlegg og generell bedre kontroll på produksjonen. 

Vi jobber med flere av disse løsningene, både med lisenssøknader (hvor det er på trappene nye muligheter) og ulike typer medfinansieringsordninger i EU og nasjonalt.

02%20Bransjer%20Havbruk_edited.jpg

Eksempler på erfaring

Fish Cage.jpg

Lisenser

Selv om det har blitt vanskeligere, gis det fortsatt lisenser, og det er på trappene også nye typer lisenser. 

shutterstock%20Fish%20Farm%20Web_edited.

FoU

Nye offshore konstruksjoner, reduksjon av CO2, landbaserte anlegg og kontroll på merden er alle sentrale tema.

01%20Tjenester%20Analysesystemer%20Big%2

Auxios AS

Vi har et heleid selskap (Auxios AS) som utvilker IoT-løsninger for (bla) oppdrett.

bottom of page