top of page

LEDELSE

Accenos består av personer med komplimentær erfaringsbakgrunn som dekker et vidt sett felt innen innen forretnings-, teknologi og prosjektutviklingsforståelse. 

Accenos_Logo_Ny_M%C3%83%C2%B8rk_edited.j

Pål Vigmostad, ansvarlig prosjektutvikling

Pål er daglig leder og ansvarlig for prosjektutvikling. Han har vært med på å utvikle en rekke store industrielle prosjekter innen havnæringene. Kundene har vært børsnoterte selskap i Norge, store internasjonale selskap, offentlig eide selskap og innovative SMB-er. Før Accenos ble etablert i sin nåværende form i 2016/17 arbeidet han fra 2014 som forsker i Norce (den gang IRIS, et offentlig eid forskningsinstitutt). Før NORCE jobbet han med IT. Først som grunnlegger (sammen med Haakon Riiser) av IT-selskapet Netview fra 2005, og så i Opera Software som kjøpte Netview i 2012. Pål har tre mastergrader, to fra UiO og en fra BI. Kombinasjonen av industriell erfaring (inkludert fra salg/markedsføring), forskningserfaring, erfraring fra prosjektledelse og - utvikling, og en generelt bred kunnskapsplattform; gjør at Pål kan gi gode bidrag i store og komplekse utviklingsprosjekter.

Pål kan kontaktes på telefon +47 907 11111 og mail pv@accenos.com 

Haakon Riiser, ansvarlig analysesystemer

Haakon har ansvar for analysesatsningen vår. Han har også erfaring som medstifter av Netview i 2005, og fra Opera som kjøpte Netview fra 2013 og frem til 2016. I Netview var han teknnisk sjef og i Opera var han leder for kjerneutvikling. Han har vært ansvarlig for arkitektur og prosjektledelse i mye brukte tekniske systemer solgt gjennom Netview og senere Opera. Av utdannelse er har han en mastergrad i fysikk og doktorgrad i informatikk, begge fra UiO. 

Haakon kan kontaktes på mail: haakon@accenos.com.   

bottom of page