top of page

Oversikt tjenester prosjektutvikling

Konseptutvikling: Vi hjelper å utvikle, vurdere og tilpasse konseptvalg. Vi gjør dette i samarbeid med ekspertpanel vi setter sammen. Vi har en kombinasjon av underleverandører, deltidsstillinger og egne ansatte; i tillegg til at vi henter ny kompetanse på større prosjekter. 

Tekniske mulighetsstudier: En forlengelse av konsueltutviklingsstudier vil ofte være tekniske mulighetsstudier. Dette vil i endel tilfeller bli bestilt eksternt, og i noen tilfeller er det noe vi kan levere. Dette er også et krav i flere store prosjekttyper (som lisenssøknader, Innovation Funds etc). 

Miljøstudier (LCA Analyser): Flere prosjekter krever LCA analyser, og vi tilbyr å utføre dette ved hjelp av tilknyttede eksperter og underleverandører. Vi setter i hovedsak dette opp etter rammeverkene til Innovation Fund, men kan også tilby mer (og mindre) omfattende analyser. 

Forretningsmodeller og finansieringsplaner: Vi har erfaring med å utvikle dette sammen med kunde for en rekke store innovative prosjekter, og kan både komme med innovative finansieringsmodeller som ikke er intuitive (for feks skipsfinansiering) og sette dette opp etter modeller som brukes i feks Innovation Fund.

Prosjektskisser: Før en begynner mange typer større prosjekt (nye skipstyper, oppdrettsanlegg, industriutbygging) vil en ofte utarbeide flere hundre sider tekst til forskjellige adressater (Enova, direktorat, EU etc). Dette kan være søknader om medfinansiering, lisenser eller analyser for å støtte opp om det en skal gjøre. Vi tar gjerne et hovedansvar for tekstleveranse. 

Partnervalg og kvalifisering: I alle større prosjekter vil en gjerne ha med partnere. Vi kan hjelpe å kvalifisere partnere og vil i mange typer prosjekter kjenne gode partnere fra tidligere prosjekter. Vi har tidligere hatt med en lang rekke kjente aktører i prosjektene vi har vært med å utvikle. Alle større universiteter i Norge, de fleste store industriselskap i Norge, og mange kjente utenlandske aktører (Oxford, Harvard, Stanford, ETH, Fraunhofer og mange andre).

Organisering av ekspertgrupper: Til store prosjekter vil det ofte lønne seg å organisere ekspertgrupper til å gjennomgå teknologivalg, partnervalg, konseptvalg med mer. Vi hjelper med å organisere dette, i en kombinasjon av eventuelle interne ressurser hos oss (ansatte, underleverandører) og ved å hente inn nye ressurser tilpasset prosjektet. 

bottom of page