top of page

SELSKAPET

Accenos er et spesialisert konsulentselskap innen utvikling av store, innovative industriprosjekter. Vi har en betydelig markedsandel innen vårt felt.

Accenos_Logo_Ny_M%C3%83%C2%B8rk_edited.j

Fokusområde

Accenos er et spesialisert konsulentselskap som tilbyr tjenester relatert til utviklingen av store innovative skipsbygging- og industriprosjeker. Vi støtter områder som utarbeidelse av nødvendige studier og forstudier, hjelp til å produsere lisens- og medfinansieringssøknader, oppsett av finansieringsmodeller og (i endel tilfeller) monitorering og måling av resultater.  

Mange av de store innovative prosjektene som blir gjennomført i Norge har fått støtte av oss. Prosjekter hvor vi har hatt en sentral rolle i prosjektutviklingen har en markedsandel på rundt 50% på store norske EU-støttede prosjekt, definert som norskledede prosjekter med minst 50MNOK per prosjekt av finansieringen til norske partnere. I tillegg har kundene våre betydelig gjennomslag i nasjonale ordninger og andre mindre EU-prosjekt. 

Prosjektene vi fokuserer på har totalinvestering fra 100 MNOK og oppover til +1MRD. Ved store investeringer i nye typer teknologier er det ofte verdt innsatsen å ta med seg offentlig medfinansiering. Ordningene som er aktuelle for denne type prosjekter er i hovedsak Innovation Fund (ny ordning fra høst 2020), pilotprogrammet i Horisont 2020/Horisont Europe (store Innovation Actions) og Enova. I tillegg krever endel typer prosjekter lisenser, som kan være mer verdifulle en det en får i medfinansiering. 

 

bottom of page