top of page

EVALUERINGER OG STUDIER

Fra prosjekt til program og politikk

Det meste av arbeidet vi gjør ved å utvikle studier er mulighetsstudier i forbindelse med prosjektutvikling. Her samarbeider vi med eksterne aktører og kunde, eller utarbeider studiene selv. Vi bygger her på ekspertgrupper som vi setter opp for større prosjekter.

I forlengelsen av dette arbeider vi også med evalueringer og vitenskaplige studier løst fra individuelle bedrifts-spesifikke studier. Vi fokuserer på meta-studier av områder vi allerede arbeider på, som feks organisering av incentivordninger for transformasjon. Vi bruker metodikker som programevaluering og systemeffektstudier. Dette er en nokså ny aktivitet hos oss, men noe ansatte hos oss har erfaring med fra tidligere arbeidsgiver og som vi planlegger å øke innsatsen på fremover. 

Rapport.jpg
bottom of page