top of page

KUNDESAMARBEID

Prosjektutviklingstjenester: Under skriver vi om form for kundesamarbeid for våre hovedtjeneste, som er prosjektutvikling, og som også er den av tjeneste våre som er mest utradisjonell for mange av våre kunder.

Normalt sett så vil ikke norske selskaper har spesialister på prosjektutvikling, og som regel vil vi jobbe langsiktig med kunden våre som outsourcer denne tjenesten. Vi har i hovedsak langsiktige kunder, men uten at vi binder de til samarbeid eller at de betaler noe for rådgivning mellom søknadsprosesser. Hvis kunden vil ha en forpliktende langsiktig avtale er vi imidlertid åpen for dette. De fleste av våre kunder har kommet gjennom at de selv eller noen de kjenner har jobbet med oss. Vi har også samarbeidsavtaler med næringsklynger, hvor vi sammen med klyngeadministrasjonen hjelper bedrifter i klyngen.

Teamarbeid.jpg

Mulighetsstudie: Innen prosjektutvikling, som har vært vår hovedaktivitet, har vi gjerne et innledende møte(r) hvor vi kartlegger muligheter innen medfinansiering og/eller lisenser. Fordi vi har god oversikt fra en rekke tidligere prosjekter, så kan vi gi et raskt og presist råd om søknadsstrategi. Dette vil inkluderer overveininger som hvor godt kundens konsept passer til utlysning, hva akseptmulighetene er med mer (for mindre nasjonale søknader er ikke dette viktig, men for konkurranseutsatte store europeiske søknader blir dette svært viktig). EU sine utlysninger publiseres gjerne for to år av gangen, så vi lager typisk en plan i et 2-årsperspektiv (som også inkluderer nasjonale muligheter, hvor en stort sett har samme frister eller løpende frister vært år). Vi gir så priser på ulike type søknadsprosesser i det 2-årsperspektivet (eller kortere/lengre), og informerer kunden om anslag på hva de ulike typene vil bety av arbeid (og type arbeid) og hvilke sjanser vi har (og hva vi kan gjøre for å øke sjansene). Det blir så tatt et valg av kunde om hvilke muligheter en skal gå for, og det er opp til de hvor (hvis noe sted) de skal bruke oss.

 

Utarbeidelse av skisser: Vi har ulike roller ut fra kravene til lisens eller søknad. I større prosesser, som for eksempel en lisens, et stort Enova-prosjekt eller et stort EU-prosjekt, vil vi gjerne begynne med å gjøre en studie av hva vi kan gjøre for tilpasse konsept og optimalisere suksessmulighetene. Dette kan være tiltak som partnervalg, studier som må på plass, teknologimodningsprosesser, teknologidokumentasjon, konseptvalg med mer. Vi fordeler så arbeidet hvor Accenos kan gjøre studier, men som regel gir det mening at enten kunden gjør det eller en leier inn eksterne til spesialiserte studier. I neste  skriver vi selve skissen. Her vil vi gjerne ha samarbeidsworkshops hvor vi utarbeider hovedkonsept, og så vil Accenos være ansvarlig for at all informasjon kommer inn på riktig sted og ha dialog med ulike typer fagmiljø som gir innspill på særlig tekniske deler. Med mindre det er på et område hvor vi selv har fagkompetanse (som IT og analyse) vil i hovedsak tyngden i konseptutvikling og beskrivelse av konsept (med state-of-the-art) komme fra enten kunde eller samarbeidspartnere (i EU-prosjektene har en gjerne med en rekke FoU-institutter som bidrar på dette). Vi har i tillegg diverse milepæler med en styringsgruppe eller lignende, med en evaluering av kvaliteten på arbeidet som har kommet inn og hvordan ulike partnere som er valgt fungerer for å vurdere om vi må gjøre større endringer. 

Prismodeller: Vi tilpasser prismodeller til kundens ønsker. For prosjektutvikling kan vi ha rene no-win no cure, eller vi kan ta timesbetalt eller en fastpris (eller kombinasjoner). For andre typer tjenester, som analyse, har vi mer tradisjonelle prismodeller (en timespris kombinert med en makspris).

bottom of page