top of page

MONITORERING OG ANALYSE

Data. Monitorering. Analyse.

Vi tilbyr monitorering og analysesystemer skreddersydd for å kunne utvikle og evaluere større industripiloter. Vi samarbeider med et heleid selskap (Auxios AS) som leverer IoT-systemer. Gjennom Auxios setter vi opp sensorikk og analysesystemer skreddersydd til hvert større prosjekt (ved behov). Dette vil ofte bygge på tredjepartssystemer. Fordelen med denne typen systemer er at en kan designe kontroll av måloppnåelse inn i prosjekter, som gir en sterkere prosjektmetodikk en hva som er vanlig. 

01%20Tjenester%20Analysesystemer%20Big%2

Typer tjenester

Datafangst: Vi samarbeider her med Auxios AS, som er eid av Accenos og leverer IoT-plattformer. Vi lager et rammeverk hvor vi kombinerer eksterne moduler med utvidelser der nødvendig, inkludert nye sensorintegrasjoner. For et prosjekt lagde vi også en helt ny sensor (i Auxios).  

Analyse: Basert på datagrunnlaget vi har setter vi opp analysesystemer. Disse kan også integrere fysiske modeller, levert av tredjeparter. Vi skreddersyr systemet til ulike behov; som tilstandsanalyse, optimalisering av designvalg med mer. Dette inkluderer tilpassing av nye parametere for ressursvalg (feks karbonintensitivitet), hvor vi kobler analysesystemet til LCA-modeller.

Monitorering: En motivasjon for sensorsystemer er å måle oppnåelse av mål satt i prosjektutviklingsfasen. Dette kan gjøres i sanntid, og en kan gjennom prosjektet analysere resultater for å gjøre mulige tilpasninger.

Hvorfor montorering og analyse

De fleste prosjektene vi arbeider med er innovative pilotprosjekter, hvor fremgangsmåte ikke er satt ved begynnelsen av prosjektet. En er interessert i å anlaysere f.eks hvordan en offshore konstruksjon oppfører seg. Enten for å forandre fremtidge lignende konstruksjoner, eller for å oppfylle forventninger til effektmål av nye fremgangsmåter hos offentlige finansieringskilder (EU, Enova etc) eller akademiske miljø (som ønsker å validere og bedre forstå piloten). 

Hvorfor Accenos

Personer i Accenos har betydelig erfaring både innen prosjektutvikling og IT-utvikling, og i denne tjenesten binder vi disse sammen. Vi kobler smarte mål i prosjektutviklingen med metoder for å verifisere målene, som er viktig for å validere prosjektkvalitet. Forretningsområdet er ledet av Haakon Riiser, tidligere leder for kjerneutvikling i Opera Software og med PhD i informatikk.  

bottom of page