top of page

PROSJEKTFINANSIERING

Kombinasjon av instrumenter

Fra erfaring med å utvikle en rekke store samarbeidsprosjekter innen industri og skipsbygging, har vi betydelig erfaring om gode finansieringsmodeller. 

Vi arbeider med kombinasjoner av metoder som: 

  • Lånestrukturer (f.eks for skipsfinansiering). 

  • Lisensverdi (for havbruk)

  • Joint Venture strukturer

  • Offentlig medfinansiering (Innovation Fund, Enova, H2020). 

  • Risikokapital

Finansiering.jpg

Hvorfor Accenos?

Kombinasjoner av finansiering: I mange innovative prosjekter vil en ha sammensatte finansieringsmodeller hvor privat kapital kun er en del av det totale finansieringsbildet. Særlig gjelder dette hvis en gjør noe miljøvennlig; feks skip med lave utslipp, som er et område vi har arbeide mye med. En kan her lage modeller hvor en får finansiert en stor del av skipet uten å gi fra seg eierandeler. De største bevillingene til dette har Norge kanalisert gjennom EU, hvor vi har arbeidet med en rekke store godkjente prosjekter med energisystemer på batteri, hydrogen og ammoniakk. 

Norsk konsulentselskap: I mange av prosjektene våre vil en arbeide med kombinasjoner av ordninger fra Europa og Norge. Konkurrentene våre innenfor medfinansiering på de europeiske prosjektene (som også har gjennomslag av noe størrelse) er utenlandske. Vi har den fordelen at vi kan arbeide med både de norske og europeiske prosjektene, og vet hvordan en kan kombinere de. Feks så vil et større miljøprosjekt gjerne kunne få medfinansiering fra både Horisont 2020/Europa, kvalifisere for Innovation Fund og kunne få fra Enova. 

Tverrfaglig team: Vi har tverrfaglige team hvor alle har både industrierfaring og forskningserfaring. Kombinasjonen av teknisk forståelse, forretningsforståelse og søknadsforståelse er en nøkkel til gjennomslag i prosesser hvor det er sterk kompetanse. 

bottom of page